Waarschuwing

Uiteraard wordt de informatie op deze App met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze App op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze App kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.

Aansprakelijkheid

Door deze App te gebruiken en/of de op of via deze App aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. i-Cross bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder ondermeer begrepen winst-derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

•    defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze App,
•    gebruik van de informatie die op of via deze App wordt aangeboden,
•    de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze App,
•    misbruik van deze App,
•    verlies van gegevens,
•    het downloaden of gebruiken van software die via deze App beschikbaar wordt gesteld, of
•    aanspraken van derden in verband met gebruik van deze App