Een veilige en efficiënte binnenvaart is erg belangrijk voor het transport in Europa. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de Europese landen onmisbaar. Om die samenwerking te verbeteren ontwikkelt de Europese Unie een gezamenlijk informatienetwerk: River Information Services.

Met River Information Services (RIS) kan binnen heel Europa op een gestandaardiseerde manier informatie worden uitgewisseld over en met schepen.

RIS is een verzameling diensten. Het initiatief komt van de Europese Unie. Met RIS gaat het om het delen van informatie. Daarom zullen ondernemers, schippers, vaarwegbeheerder en andere overheden met elkaar aan die diensten moeten werken. Dankzij de richtlijnen van de EU zijn de diensten van RIS straks in heel Europa te gebruiken.

De diensten van RIS zijn:

•    Vaarweginformatie
•    Verkeersinformatie
•    Verkeersmanagement
•    Calamiteitenbestrijding
•    Informatie voor vervoerslogistiek
•    Statistieken
•    Afhandeling van vaarwegheffingen en havengelden

De eerste versie van deze App richt zich op de Vaarweginformatie. In volgende versies van de App zal er extra informatie worden toegevoegd ten behoeve van verkeersinformatie en verkeersmanagement.

Android app on Google Play


Op deze App vindt u actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg. Bijvoorbeeld over wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, stremmingen, werkzaamheden en wijzigingen van betonningen en reglementen. De informatie bestrijkt nagenoeg alle Nederlandse vaarwegen, aangevuld met informatie over de belangrijkste vaarwegen in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België en Zwitserland.
Op deze App is ook statische informatie beschikbaar, zoals reguliere bedientijden van bruggen en sluizen. Tot slot is op deze App informatie te vinden over waterstanden, en in de nabije toekomst gegevens over zwemwaterkwaliteit en ijsgang.
Deze App is zowel voor de beroepsvaart als de pleziervaart te gebruiken.